Zmiany w przepisach ruchu drogowego.

Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego 24.11.2020 Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami …

Zmiany w przepisach ruchu drogowego. Read More »